Prawicowi studenci żądają uwolnienia lwowskich kolegów

8 czerwca odbył się na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego więc młodzieży akademickiej. Wiec, na który zezwolenie początkowo studenci otrzymali od rektora odbył się mimo iż następnie zezwolenie to zostało cofnięte.
O godz. 13 przybyły na dziedziniec zastępy młodzieży akademickiej i przedstawiciele komitetu akademickiego zakomunikowali zebranym, iż władze uczelni nie zezwoliły na odbycie się wiecu. Niemniej postanowiono skorzystać z tłumnego zebrania się studentów i zaprotestowano przeciwko konsekwencjom wypadków lwowskich. Wydarzenia we Lwowie przedstawili trzej reprezentanci naczelnego komitetu akademickiego po czym uchwalono szereg rezolucji, a mianowicie: o ustąpienie lwowskiego starosty grodzkiego Aleksandra KLOTZA, przeproszenie młodzieży akademickiej przez wojewodę lwowskiego, wypuszczenie na wolność aresztowanych studentów.
Następnie wyrażono solidarność z polską młodzieżą akademicką we Lwowie.
Protest złożony przez demokratyczną młodzież akademicką przeciwko tym rezolucjom nie odniósł żadnego skutku. Młodzież rozrzuciła odezwy wzywające studentów do unikania tego wszystkiego, co przynosi szkodę Polsce i wstyd młodzieży akademickiej. Po uchwaleniu rezolucji przywódcy wezwali swych kolegów do unikania wszelkich wybryków i zachowania spokoju.
Silne oddziały policji nie miały żadnych powodów do interweniowania.
Według informacji z Krakowa i Lublina na tamtejszych uniwersytetach wybuchł strajk protestacyjny dla zamanifestowania solidarności ze studentami lwowskimi.

Kilka organizacji akademickich zwołało na sobotę 8 czerwca więc do Collegium Medicum Uniwersytetu Poznańskiego z powodu wypadków lwowskich. Ponieważ przez zapowiedziane dopuszczenie publiczności spoza uniwersytetu więc akademicki nabierał cech wieców publicznych, rektorat nie zgodził się na odbycie wiecu na terenie Uniwersytetu.
Wobec tego studenci urządzili doraźny więc przy Domu Akademickim. Studenci po wygłoszeniu kilku okolicznościowych przemówień poczęli się rozchodzić. Część uczestników zebrania udała się jednak w stronę ulic, gdzie znajdują się sklepy żydowskie i poczęła demonstrować, wznosząc różne okrzyki, przy czym ze strony grupy demonstrantów zaczęto rzucać kamieniami w szyby sklepowe i okna synagogi. Policzna rozpoczęła interwencję, zamykając ulice i rozpraszając demonstrujących, spośród których 37 osób aresztowano. 
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
SZKOLNICTWO
LWÓW, miasto wojewódzkie
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: