Powstaje CENTROLEW

14 września w mieszkaniu wicemarszałka sejmu Jana DĄBSKIEGO odbyła się konferencja przedstawicieli kierownictwa sześciu stronnictw lewicowych i centrowych. W obradach wzięli udział Mieczysław NIEDZIAŁKOWSKI w imieniu P.P.S., wicemarszałek sejmu Jan WOŹNICKI w imieniu „Wyzwolenia”, Jan DĘBSKI reprezentował „Piasta”, Józef CHACIŃSKI – Chrześcijańską Demokrację, Adam CHĄDZYŃSKI – Narodową Partię Robotniczą; gospodarz spotkania był delegatem najbardziej radykalnie usposobionego Stronnictwa Chłopskiego.
Poprzedniego dnia związek Parlamentarny Polskich Socjalistów przyjął niepublikowaną jeszcze uchwałę w sprawie odrzucenia propozycji premiera Kazimierza ŚWITALSKIEGO w sprawie konferencji budżetowej oraz zgłoszenia na najbliższej sesji Sejmu wotum nieufności wobec rządu.
Na konferencji, uważanej powszechnie za zawiązanie nieformalnego porozumienia, tzw. CENTROLEWU, stronnictwa opozycyjne uznały pilną potrzebę zwołania sesji Sejmu oraz uzgodniły jednolite, negatywne stanowisko wobec propozycji premiera podjęcia dyskusji budżetowych poza plenarnymi posiedzeniami sejmu i ich uprawnionymi do tego komisjami, wskazując, że pomiędzy sesjami sejmu jedynym organem uprawnionym do reprezentowania Izby jest jej prezydium z marszałkiem sejmu na czele.

Ogłoszenie tych decyzji nastąpiło oficjalnie 17 września:


09-17 Sejm odmawia pozakonstytucyjnej współpracy z Rządem (budżet)
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
PARLAMENT
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: