Polski CROMWELL

Dzienniki londyńskie dużo uwagi poświęcają ostatnim wypadkom politycznym w Polsce, stwierdzając zgodnie, że zarządzenie Prezydenta odraczające posiedzenie Sejmu na 30 dni przyczyni się do złagodzenia podnieconej atmosfery politycznej.
Daily Mail” ogłosiła 6 listopada obszerny artykuł wstępny z fotografią Marszałka Piłsudskiego pod znamiennym tytułem „Polski Oliver Cromwell”, który charakteryzuje Marszałka jako wybitną osobistość, pełną nieoczekiwanych paradoksów i zaznacza, że jest on najbardziej zagadkową indywidualnością w polityce europejskiej.
W dalszym ciągu, po dokładnej charakterystyce Marszałka Piłsudskiego jako osobistości, która uzdrowiła Polskę , dziennik angielski rozwodzi się nad poprawą sytuacji ekonomicznej kraju, wspominając przy tym z entuzjazmem o Gdyni i Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
WIELKA BRYTANIA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: