Odroczenie sesji zwyczajnych obu izb Parlamentu

wtorek, 5 listopada 1929

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
w sprawie odroczenia sesji zwyczajnej Sejmu.

Na podstawie art. 25 Konstytucji odraczam z dniem 5 listopada sesję zwyczajną Sejmu na dni trzydzieści.

Warszawa, dnia 5 listopada 1929 r.
Prezydent Rzeczypospolitej: (---) I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: (---) Świtalski
Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
w sprawie odroczenia sesji zwyczajnej Senatu.

Na podstawie art. 37 Konstytucji odraczam z dniem 5 listopada sesję zwyczajną Senatu na dni trzydzieści.

Warszawa, dnia 5 listopada 1929 r.
Prezydent Rzeczypospolitej: (---) I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: (---) Świtalski Brak komentarzy: