Pod Cytadelą mogli być prowokatorzy

Poseł Tomasz ARCISZEWSKI skierował do marszałka Sejmu Ignacego DASZYŃSKIEGO obszerne pismo, w którym podaje szczegółowy opis zajść, jakie miały miejsce 1 listopada pod Cytadelą Warszawską podczas demonstracji urządzonej przez PPS dla uczczenia rozstrzelanych i powieszonych tutaj bojowników o wolność i demokrację.
Poseł twierdzi, że pochód socjalistyczny przebiegał całkiem spokojnie, przyznając jednak, że z tłumu padały wrogie okrzyki pod adresem policji i Marszałka PIŁSUDSKIEGO. Według parlamentarzysty okrzyki te rzucane były przez prowokatorów policyjnych lub PPS dawnej frakcji rewolucyjnej, lecz nie można było ustalić w tym względzie szczegółów personalnych.
Poseł wymienia numery przodowników i posterunkowych policji, którzy mieli poturbować uczestników pochodu, w tym dwóch posłów socjalistycznych Adama PRAGIERA i Stanisława DUBOIS.
Marszałek Daszyński skierował w sprawie naruszenia nietykalności poselskiej ostre pisma do premiera i ministra spraw wewnętrznych.
Odpowiedź ministra Felicjana SŁAWOJ – SKŁADKOWSKIEGO zawarta została między innymi w jego przemówieniu sejmowym w dniu 6 grudnia:

12-06 Minister Sławoj o pijanym pośle, cenzurze i wiecach poselskich

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
PARLAMENT
POLICJA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: