"Piast" chce zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmu

3 maja odbyło się w Warszawie posiedzenie zarządu głównego stronnictwa ludowego „Piast”, na którym postanowiono dążyć do zwołania sesji nadzwyczajnej Sejmu dla załatwienia kilku spraw niecierpiących zwłoki. Według stronnictwa do tych pilnych prac parlamentarnych zaliczyć należy ustawę samorządową, nowelę do ustawy o reformie rolnej, ustawę o asekuracji przymusowej oraz ustawę o zgromadzeniach publicznych.
Prezydium zarządu zostało upoważnione do porozumienia się z innymi stronnictwami politycznymi na temat wystosowania do Prezydenta Rzeczypospolitej wniosku o zwołanie sesji sejmowej. Do rozmów tych upoważniono przewodniczącego parlamentarnego klubu "Piasta" senatora Andrzeja ŚREDNIAWSKIEGO.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: