Ostatnie przymiarki opozycji do złożenia wotum nieufności

30 października w prywatnym mieszkaniu jednego z posłów opozycji odbyło się spotkanie przedstawicieli stronnictw wchodzących w skład CENTROLEWU: PPS, „Wyzwolenia”, Stronnictwa Chłopskiego, NPR – Prawicy, Chrześcijańskiej Demokracji oraz „Piasta”. Tematem rozmów było uzgodnienie formy wniosku o wotum nieufności wobec gabinetu Kazimierza ŚWITALSKIEGO oraz podział tematów, jakie poruszać będą poszczególne kluby w trakcie dyskusji nad budżetem.
Postanowiono ostatecznie, że wniosek o wotum nieufności zostanie zgłoszony dopiero po zakończeniu generalnej debaty budżetowej. Samo złożenie wniosku o wotum nieufności jest już oczywiste. Nawet ociągający się jak dotąd klub Chrześcijańskiej Demokracji wydał w tej sprawie lakoniczny komunikat.
Obradował także klub parlamentarny „Piasta” pod przewodnictwem prezesa Wincentego WITOSA, na którym to posiedzeniu miała być załatwiona także sprawa rezygnacji posłów Macieja RATAJA i Jana DĘBSKIEGO ze stanowisk wiceprezesów klubu. Zręczny jednak jak zawsze poseł WITOS usunął sprawy personalne na inne posiedzenie oświadczając, że obecnie klub ma do załatwienia szereg innych ważnych spraw politycznych.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: