Marszałek DASZYŃSKI zapowiada wniosek o votum nieufności

28 września marszałek sejmu Ignacy DASZYŃSKI udzielił wywiadu grupie dziennikarzy niemieckich. Stwierdził, że sytuacja polityczna staje się coraz bardziej napięta i powszechnie panuje wrażenie, że nadchodzą generalne rozstrzygnięcia.
Marszałek Daszyński oświadczył, że już na pierwszym posiedzeniu sejmu zgłoszony będzie wniosek stronnictw lewicowych o natychmiastowe ustąpienie rządu premiera ŚWITALSKIEGO. Wniosek ten może liczyć na poparcie centrum, mniejszości narodowych oraz endecji.
Na sugestię dziennikarzy, że przecież po przewrocie majowym już niejednokrotnie wyrażane było w sejmie votum nieufności poszczególnym ministrom i nic specjalnego się nie działo, marszałek odpowiedział, że obecna sytuacja jest inna, daleko bardziej zaostrzona. Sejm zdecydowany jest zażądać dymisji całego gabinetu, i to rządu, w skład którego wchodzi Marszałek PIŁSUDSKI. 

Proroctwa marszałka Daszyńskiego zdają się być oparte na mocnych podstawach. 1 października, gdy zjadą się posłowie do stolicy dla odebrania diet, zbiorą się prawie wszystkie kluby i odbędą narady. Podobno przeważa opinia o konieczności ustąpienia rządu.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
DYMISJA RZĄDU PREMIERA ŚWITALSKIEGO
PARLAMENT
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: