Komisja sejmowa na majówce

W Sejmie powołana została onegdaj specjalna komisja dla zbadania sprawy dostaw podkładów kolejowych i stwierdzenia nadużyć, jakie podobno przy tych dostawach się dokonywały. Komisja ta ma prawo urzędowania nawet wówczas, kiedy Sejm znajduje się na wakacjach.
Przewodniczący tej komisji poseł Artur HAUSNER z PPS zwołał posiedzenie szacownego gremium na 24 maja. Jest wysoce charakterystyczne, jak posłowie traktują swe obowiązki. Na posiedzenie zjawił się tylko przewodniczący poseł Hausner oraz dwaj członkowie, wobec tego zebranie nie doszło do skutku. Następne posiedzenie wyznaczono na 12 czerwca.
  
02-22 Komisja Sejmowa ds. progów kolejowychProponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 1929
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: