Jerzy PACIORKOWSKI szefem Gabinetu Premiera

sobota.  18 maja 1929

Jerzy PACIORKOWSKI


Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowieniem z dnia 18 maja 1929 r. zamianował Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,

Jerzego PACIORKOWSKIEGO

Szefem Gabinetu Prezesa Rady Ministrów.

Jerzy Paciorkowski na tym stanowisku pracował tylko do lutego 1930 r. Był następnie wojewodą kieleckim, ministrem pracy i opieki społecznej, wiceministrem spraw wewnętrznych, wojewodą warszawskim oraz posłem na Sejm.
Proponuję posty o podobnej tematyce:
RZĄD ŚWITALSKIEGO
AWANSE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: