Endecja złoży wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Sejmu

10 maja obradowało w gmachu sejmowym prezydium Klubu Narodowego pod przewodnictwem jego prezesa Romana RYBARSKIEGO, które po przeanalizowaniu obecnej sytuacji politycznej uznało, że wiele ważnych spraw państwowych wymaga zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmu i Senatu. W tym celu prezydium postanowiło rozpocząć natychmiast starania o uzyskanie pod wnioskiem do Prezydenta Ignacego Mościckiego wymaganej ilości podpisów. Inicjatywa Klubu Narodowego zbiega się z postanowieniami klubu „Piast”, który rozpoczął już idące w tym kierunku rokowania.
Jest prawie pewnym, iż w najbliższych dniach także inne nie rządowe stronnictwa wypowiedzą się w tym samym duchu.


05-03 „Piast” chce zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmu

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: