Z poselstwa na ambasadę w Rzymie

poniedziałek, 13 maja 1929

Hrabia Stefan Przeździecki - Ambasador

      W wyniku rozmów, przeprowadzonych między Rządem Polskim a rządem włoskim, postanowiono podnieść poselstwa obu państw do godności ambasad. W dniu 13 maja 1929 r. chargé d`affaires włoski otrzymał agrement dla dr Alberta Franclin Martin, dotychczasowego ambasadora w Buenos Aires, jako dla pierwszego ambasadora Włoch w Polsce. Równocześnie rząd włoski udzielił agrement dla dotychczasowego posła polskiego w Rzymie, pana Stefana Przeździeckiego na ambasadora.
      Minister Spraw Zagranicznych August Zaleski, przyjmując do wiadomości powyższe, wyraził przekonanie, że Rząd Polski z radością powita powstanie ambasady włoskiej w Polsce jako nowy dowód uznania Polski przez Włochy za ważny czynnik w stosunkach międzynarodowych po wojnie oraz zacieśniających się stosunków przyjaźni i życzliwości między Polską a Włochami.

Złożenie listów uwierzytelniających nastąpiło 4 czerwca 1929 r. Patrz: Złożenie listów.

 

Proponuję posty o podobnej tematyce:
DYPLOMACJA
WŁOCHY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
 

Brak komentarzy: