Spokojne Boże Ciało w Warszawie

6 czerwca po południu w Warszawie w oktawę Bożego Ciała odbywały się liczne procesje kościelne. Wobec obaw, by nie doszło do zajść podobnych do ekscesów lwowskich, pisma żydowskie wezwały czytelników do zamykania sklepów i okien mieszkań na tych ulicach, przez które będą przechodzić procesje. Ponadto ulice obstawione były licznymi patrolami policyjnymi, uzbrojonymi w karabiny.
Obchód kościelny przeszedł jednak w zupełnym spokoju i pod wieczór sklepy żydowskie zostały otwarte.
O godz. 8 wieczorem na Uniwersytecie Warszawskim odbył się więc studentów endeckich. Specjalnie licznie zgromadzili się korporanci. Na wiecu wygłoszono kilka podburzających przemówień antyrządowych i antysemickich oraz wyrażono solidarność z akademikami lwowskimi. Wkoło gmachu uniwersytetu czekały silne oddziały policyjne.
 O ekscesach lwowskich:
06-02 Niespokojne Boże Ciało we Lwowie
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
WARSZAWA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: