Na walkę ze szpiegami pieniądze muszą być

Obywatele ! Sfederowani Obrońcy Ojczyzny !
Z budżetu Ministerstwa Spraw Wojskowych na rok 1929/30 skreślono około dwóch milionów złotych funduszu dyspozycyjnego sztabu głównego wojsk polskich.
Marszałek Józef Piłsudski jako minister spraw wojskowych wyjaśnił i tłumaczył, że fundusz ten jest konieczny, że przeznaczony jest na obronę Polski od szpiegów. Jako były Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa miał możność stwierdzić, że nigdzie tak jak w Polsce nie rozpanoszyło się szpiegostwo. Jednak pomimo wszystko sumy te skreślono.
My, byli wojskowi, rozumiemy jak straszną szkodę i klęskę sprowadza na armię i państwo rozgałęzione szpiegostwo. My rozumiemy, że należy wszystkich sił dołożyć, aby szpiegostwo skutecznie zwalczać.
Toteż przejęci głęboko troską o bezpieczeństwo Polski – zwracamy się do was koledzy z gorącym apelem – środki na zwalczanie szpiegostwa muszą się w Polsce znaleźć … Te pieniądze damy my.
Złożymy grosze biedne, żołnierskie, grosze odejmowane nieraz od ust i wręczymy Marszałkowi skreślony budżet.
Niech raz jeszcze komendant się przekona, że na nas w każdej chwili liczyć może, że słowo Jego dla nas jest rozkazem.
Apelujemy do serc wszystkich obywateli łączących się z nami w trosce o bezpieczeństwo Państwa.
W dniu dzisiejszym, w dniu imienin Wodza Narodu rozpoczynamy w całym kraju zbiórkę na ten cel w przekonaniu, że będzie to dla Niego najmilszy podarunek.

Warszawa, 19 marca 1929 r.
Za Związki Sfederowane
Zarząd Główny Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny.
  
11-11 Milion złotych od Rezerwistów na walkę ze szpiegami

Komendantem Głównym Federacji od momentu jej powstania w styczniu 1927 r. był generał Roman GÓRECKI, szef wielu innych organizacji oraz prezes Banku Gospodarstwa Krajowego - szycha I kategorii.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
PARLAMENT
MOCARSTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: