Kto w Rządzie i na jego czele ?

Według opinii przeważającej części prasy (9 kwietnia) najbardziej prawdopodobną koncepcją stworzenia nowego rządu jest utworzenie gabinetu „bojowych piłsudczyków” z udziałem osobistości ze sfer gospodarczych. Pojawiły się już z całą siłą nazwiska kandydatów do poszczególnych stanowisk ministerialnych.
Coraz bardziej wydaje się prawdopodobne, że na czele rządu nie stanie Marszałek PIŁSUDSKI, choćby ze względu na ciągle jeszcze zły stan zdrowia. Agencja PAP, zbliżona do kół rządowych, w swym komunikacie wieczornym podaje jako rzecz pewną mianowanie obecnego ministra oświaty dr Kazimierza ŚWITALSKIEGO na stanowisko premiera. Czynniki oficjalne jednakże nie potwierdziły tej wiadomości.
Stronnictwa sejmowe odbyły posiedzenia swych prezydiów. Omawiano sytuację wytworzoną przez ostatni artykuł Marszałka Piłsudskiego i przez wysuniecie kandydatury dr Świtalskiego na premiera.
W powszechnej opinii stronnictw dr Świtalski uchodzi za osobistość najbardziej bojową i wrogo usposobioną do Sejmu. Cała prasa opozycyjna zwraca się z apelem do pana Prezydenta, dając niedwuznacznie do zrozumienia, iż prosi Go o niemianowanie dr Świtalskiego.
Niemal jednocześnie z tym apelem w kołach socjalistycznych lansowana jest pogłoska, że pan Prezydent sprzeciwia się nominacji dr Świtalskiego i nawet grozi swym ustąpieniem. Plotka ta została jednakże oficjalnie zdementowana z całą kategorycznością.
Również kandydatury ministerialne panów STARZYŃSKIEGO i Romana GÓRECKIEGO natrafiają na silny opór w kołach gospodarczych, nawet najbardziej przychylnych dla sfer rządowych. Obaj ci kandydaci są postrzegani jako przywódcy polskich etatystów.
Ponadto kursują jeszcze pogłoski o możliwości powierzenia stanowiska premiera generałowi Kazimierzowi SOSNKOWSKIEMU. Jednakże przeważają opinie o postanowieniach co do premierostwa dr Świtalskiego, który jest zadeklarowanym przeciwnikiem polityki sejmowej oraz człowiekiem całkowitego zaufania Marszałka Piłsudskiego.
Na poszczególne stanowiska ministerialne mają podobno pretendować:
ministerstwo skarbu – gen. GÓRECKI, senator Hipolit GLIWIC, inż. Czesław KLARNER, profesor Adam KRZYŻANOWSKI;
ministerstwo przemysłu – inż. Eugeniusz KWIATKOWSKI lub dyrektor Stefan STARZYŃSKI względnie nawet minister Jędrzej MORACZEWSKI;
ministerstwo sprawiedliwości – minister Stanisław CAR;
ministerstwo spraw wewnętrznych – gen. Sławoj SKŁADKOWSKI.

Donoszą z kancelarii Sejmu, że pan premier BARTEL zgłosił się z żądaniem wydania mu legitymacji poselskiej. Profesor Bartel ma zamiar po ustąpieniu wyjechać do Francji na kilka miesięcy.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
RZĄD PREMIERA BARTLA
RZĄD ŚWITALSKIEGO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: