Jak posłowie wojskowi honor swój bronić musieli

Na posiedzeniu sejmowej komisji wojskowej w środę 13 marca wybuchła sprzeczka pomiędzy posłem generałem Bolesławem ROJĄ (Stronnictwo Chłopskie), a posłem majorem Rudolfem BURDĄ (PPS d. Frakcja Rewolucyjna). Na ostatnim posiedzeniu tejże komisji poseł gen. Roja zarzucił posłowi majorowi Burdzie, iż ten w Przemyślu podczas walk w roku 1919 ukrywał się pod łóżkiem.
Sprawozdanie z tego posiedzenia ukazało się w dzienniku „Robotnik” i poseł Burda stwierdził, iż zarzut ten jest nieprawdziwy i zażądał, by generał Roja wystosował do „Robotnika” odpowiednie sprostowanie. Poseł generał Roja oczywiście odmówił, a wówczas poseł Burda zaatakował go ostro twierdząc, iż generał znany jest z tego, że w Legionach, a później już w Wojsku Polskim, stale bił po twarzy podwładnych mu szeregowych.
Prezes komisji wojskowej poseł Marian KOŚCIAŁKOWSKI (BBWR) przywołał obu obrażających się nawzajem posłów do porządku, oświadczając, iż zajścia tego rodzaju nie mogą odbywać na posiedzeniach komisji, a obrażeni, jako oficerowie, winni załatwić spór na drodze honorowej lub w sądzie marszałkowskim.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: