Ceremoniał zwoływania sesji parlamentarnych

24 października w południe Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął na Zamku na dłuższej konferencji premiera Kazimierza ŚWITALSKIEGO, który przedłożył Pana Prezydentowi do podpisu dekrety o zwołaniu sesji zwyczajnych Sejmu i Senatu na 31 października.
Podczas konferencji na Zamek przybył również Marszałek Józef PIŁSUDSKI, który wziął udział w naradach, trwających przeszło trzy godziny.
O godz. 16 do Sejmu przybył radca prawny prezydium Rady Ministrów dr Jan Kanty PIĘTAK i doręczył Marszałkowi Ignacemu DASZYŃSKIEMU podpisany właśnie dekret. Na podstawie tego zarządzenia marszałek Daszyński wyznaczył pierwsze posiedzenie Sejmu na 31 października, na godz. 16.
Następnie dr Piętak udał się do kancelarii Senatu, gdzie analogiczny dekret doręczył dyrektorowi biura Senatu. Posiedzenie Senatu nie zostało jeszcze wyznaczone, gdyż Marszałek Julian SZYMAŃSKI jest w Warszawie nieobecny.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
PAN PREZYDENT MOŚCICKI
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: