Co się odroczyło zwołać należy

czwartek, 24 października 1929


ZARZĄDZENIE
Prezydenta Rzeczypospolitej
w sprawie zwołania Sejmu na sesję zwyczajną.

Na podstawie art. 25 Konstytucji zwołuję Sejm do m. st. Warszawy na sesję zwyczajną od dnia 31 października 1929 r.

Warszawa, dnia 24 października 1929 r.

Prezydent Rzeczypospolitej: (---) I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów (---) Świtalski
ZARZĄDZENIE
Prezydenta Rzeczypospolitej
w sprawie zwołania Senatu na sesję zwyczajną.

Na podstawie art. 37 Konstytucji zwołuję Senat do m. st. Warszawy na sesję zwyczajną od dnia 31 października 1929 r.

Warszawa, dnia 24 października 1929 r.

Prezydent Rzeczypospolitej: (---) I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów (---) Świtalski

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: