Prawdopodobna przyczyna dymisji wojewody DUNIN-BORKOWSKIEGO

23 października na terenie sejmu obradował zarząd Narodowej Partii Robotniczej, który zajmował się szeregiem zagadnień bieżącej taktyki ugrupowania w okresie przesilenia politycznego.
Jednym z głównych tematów posiedzenia była sprawa posła Franciszka MAŃKOWSKIEGO z Poznania, prezesa pozostającego pod protektoratem NPR związku zawodowego pod nazwą Zjednoczenia Zawodowego Polskiego oraz członka Rady Naczelnej NPR.
Zgromadzeni przyjęli do wiadomości decyzję posła o zrzeczeniu się mandatu i wycofaniu się z życia politycznego. Powodem tego kroku było ujawnienie kontrowersyjnej współpracy opozycyjnego parlamentarzysty z urzędnikami państwowymi, zwłaszcza z sanacyjnym wojewodą poznańskim Piotrem DUNIN – BORKOWSKIM, który udzielił posłowi dotacji w wysokości 10 tysięcy złotych na działalność regionalnego dziennika partyjnego „Prawda”.

Złożenie mandatu ściśle powiązane było z dymisją wojewody Borkowskiego, którego zastąpił z dniem 11 października hrabia Roger RACZYŃSKI.

10-11 Roger Adam Raczyński – nowy wojewoda poznański
  
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
POZNAŃ I WIELKOPOLSKA
CZASOPISMA, GAZETY
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
Brak komentarzy: