Bogate Kasy Chorych

  Na koniec grudnia 1928 r. przy zakończeniu organizacji instytucji ubezpieczeń społecznych na wypadek choroby, czyli Kas Chorych, funkcjonuje obecnie w Polsce 244 Kas oraz 47 Kas na odrębnych zasadach prowadzonych na Górnym Śląsku.
Liczba ubezpieczonych w tych Kasach wynosi 2,233,726 osób, bez członków rodzin. Składki członkowskie w samym 1928 roku osiągnęły sumę 194 milionów zł. Z ogólnej sumy wpływów na fundusz zapasowy zapisano prawie 27 milionów zł. Nadwyżkę bilansową wykazało 198 Kas, a niedobory – 46 Kas na sumę 2,2 miliona zł.
Aktywa kas wynosiły 106 mln zł, przy czym największą pozycją były wierzytelności u pracodawców z tytułu zaległych składek w sumie 48,9 mln zł, co stanowiło około 25% składek.
Nieruchomości wykazane w bilansie dają w sumie 22,4 mln zł, natomiast majątek ruchomy 9,5 mln zł.
Całkowity fundusz zapasowy Kas od czasu powstania tych instytucji wynosi 73 mln zł i jest ulokowany w nieruchomościach oraz w papierach państwowych. Bilans ogłoszono 30 czerwca.
Ministrowi Aleksandrowi PRYSTOROWI było o co się bić z socjalistami.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
KASY CHORYCH VS MINISTER PRYSTOR
ZDROWIE
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: