Z BBWR do Twierdzy Brzeskiej - poseł i wójt Józef Baćmaga

22 września 1929 r. z Klubu BBWR wydalony został poseł BAĆMAGA Józef, wybrany do Sejmu z okręgu Nr 19 (Radom). Kulisy wydalenia szeroka publiczność poznała dopiero w lutym 1930 r., gdy Sejm większością głosów zgodził się z wnioskiem prokuratora sądu okręgowego w Radomiu na pociągnięcie Pana Posła do odpowiedzialności karnej. Poseł był podejrzany o popełnienie w latach 1927 i 1928 sześciu przestępstw kryminalnych, a to: dwukrotne usiłowanie podpalenia, przywłaszczenie składek kościelnych na sumę 537,95 zł, przywłaszczenie podatków ze wsi Zakrzew w kwocie 330 zł oraz pieniędzy z kasy gminnej na kwotę 11.043,03 zł. Przestępstw tych poseł Baćmaga miał się dopuścić jako wójt gminy Zakrzew.

Poseł Baćmaga złożył Wysokiemu Sejmowi, na posiedzeniu 80 w dniu 21 lutego 1930 r. takie oto oświadczenie:
Wiem, że sprawa ta jest dziełem intryg Bloku Bezpartyjnego, który się mści za to, że zaraz po wyborach do Sejmu nie chciałem zrzec się mandatu poselskiego na rzecz oficera, który jest moim następcą na liście. Nie dam się intrydze i chęci zemsty zniszczyć i swojej czci będę bronił. Mam w Bogu nadzieję, że w sądzie udowodnię, iż wytoczone zarzuty są wymysłem i kłamstwem. Panowie z BBWR niech sobie nie wmawiają, że im się uda tak łatwo chłopa zaplatać w sieć intryg, wydrzeć mu mandat i obdarzyć nim swego oficera. Wszystkie doniesienia są sfabrykowane. Ja to wykażę i udowodnię, że w tej sprawie pan starosta Maćkowski porozumiewał się z prezydium Bloku i że od początku chodziło o pozbycie się włościanina, który ufając naiwnie dopomógł Blokowi zdobyć mandat.”

Pan poseł został aresztowany po zakończeniu kadencji Sejmu, a we wrześniu 1930 r. przeniesiono go do twierdzy brzeskiej, gdzie był jedynym więźniem związanym z obozem sanacyjnym. Prawdopodobnie chodziło o wykazanie, iż w twierdzy brzeskiej umieszczano nie tylko opozycjonistów, lecz i „swoich”, którzy splamili się „występkiem kryminalnym”.
Oficerem, następcą posła Baćmagi na liście wyborczej, był major Michał BRZĘK-OSIŃSKI, który posłem na Sejm wybrany został w „wyborach brzeskich”.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
AFERY A.D. 1929
BBWR
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: