Kredyt na niedobór administracyjny - ki diabełUCHWAŁA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 sierpnia 1929 r.
o kredycie na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. na pokrycie niedoboru administracyjnego dróg wodnych.

Na podstawie art. 6 ustawy skarbowej z dnia 25 marca 1929 r. na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 183) Rada Ministrów podwyższa kredyt ustalony w załączonym do ustawy skarbowej budżecie na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. grupa A. Administracja, część 14, Ministerstwo Robót Publicznych, Wydatki nadzwyczajne, dział 2, rozdział 2, § 14 „Drogi wodne w zarządzie Rady Portu” o sumę

1.215.792 zł

na pokrycie niedoboru administracyjnego dróg wodnych.

Prezes Rady Ministrów: (---) Świtalski.

I to takie trudne było do zrobienia w poprzednim Rządzie, że aż minister Czechowicz kozłem ofiarnym został ? Taki „niedobór administracyjny” to mogło być wszystko.
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MINISTRA CZECHOWICZA SPRAWA
KREDYTY DODATKOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: