Wybory do Sejmu 4 marca 1928 (okr. 49 -56)
Okręg 49 – Powiaty: Sambor, Lisko, Rudki, Mościska, Gródek i Stary Sambor

BRYŁA Stefan (BBWR wstąpił do Chadecji)
BURDA Rudolf (BBWR)
ZIEMNIAK Franciszek (BBWR)
TERSZAKOWEC Hryńko (Ukraińsko-Białoruski Klub Undo)
BILAK Stefan (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
ROGUCKYJ Mikołaj (Ukraińska Socjalistyczna Radykalna Reprezentacja)

Okręg 50 – Miasto Lwów

REICH Leon (Koło Żydowskie)
KWIATKOWSKI Eugeniusz (BBWR)
PIERACKI Jan (Klub Narodowy)
LESER Maurycy (Koło Żydowskie)

Okręg 51 – Powiaty: Lwów, Żółkiew, Sokal, Rawa Ruska, Jaworów i Lubaczów

LESZCZYŃSKI Jan (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
LANG Ferdynand (Klub Niemiecki)
KOCHAN Włodzimierz (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
STROŃSKI Zdzisław (BBWR)
POTWOROWSKI Tadeusz (BBWR)
ŻUCHOWSKI Andrzej (BBWR)
WALNYCKYJ Kiryło (SEL-ROB - Lewica)

Okręg 52 – Powiaty: Stryj, Drohobycz, Turka, Skole, Dolina i Kałusz

ŁUCKI Stanisław (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
WEŁYKANOWICZ Dymitr (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
BŁAŻKIEWICZ Iwan (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
MAKSYMOWICZ Antoni (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
WOJCIECHOWSKI Bronisław (BBWR)
WYSOCZAŃSKI Wiktor (BBWR)

Okręg 53 – Powiaty: Stanisławów, Tłumacz, Bohorodczany, Nadwórna, Kołomyja, Horodenka, Śniatyń, Kosów i Peczeniżyn

MIANOWSKI Henryk (BBWR)
SEIDLER Teodor (BBWR – Związek Naprawy Rzeczypospolitej)
NIEDŹWIECKI Walerian (BBWR)
BACZYŃSKI Lew (Ukr. Socjalistyczna Radykalna Reprezentacja)
SZEKERYK-DONYKIW Petro (Ukr. Socjalistyczna Radykalna Reprezentacja)
STEFANIW Kłym (Ukr. Socjalistyczna Radykalna Reprezentacja)
PALIJIW Dymitr (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
HANUSZEWSKIJ Michał (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
ROSMARIN Henryk (Koło Żydowskie)

Okręg 54 – Powiaty: Tarnopol, Zbaraż, Trembowla, Skałat, Podhajce, Czortków, Buczacz, Borszczów, Zaleszczyki i Kopyczyńce

KUNICKI Leonty (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
BARAN Stefan (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
ZAWAŁYKUT Jan (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
KUŃKO Antoni (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
SANOJCA Józef (BBWR)
JARUZELSKI Ksawery (BBWR)
KOSYDARSKI Władysław (BBWR)
WOJEWODA Karol (BBWR)
ŁADYKA Dymitr (Ukr. Socjalistyczna Radykalna Reprezentacja)
HELLER Hersz Luzer (Koło Żydowskie)

Okręg 55 – Powiaty: Złoczów, Zborów, Kamionka Strumiłowa, Brody, Radziechów, Bóbrka, Przemyślany, Rohatyn, Żydaczów i Brzeżany

CELEWICZ Włodzimierz (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
WYSŁOCKYJ Aleksander (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
PELLICH Włodzimierz (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
KUZYK Stefan (Ukr.-Białoruski Klub Undo)
WÓJTOWICZ Władysław (BBWR)
DZIEDUSZYCKI Konstanty (BBWR)
MOSZYŃSKI Kazimierz (BBWR)
ZAHIDNYJ Michał (Ukraińska Partia Pracy)
EISENSTEIN Karol (Koło Żydowskie)

Okręg 56 – Powiaty: Kowel, Horochów, Lubomla i Włodzimierz

WOŁOSZYNOWSKI Joachim (BBWR)
SADOWSKI Erazm (BBWR)
LEBLE Zygmunt (BBWR)
OSTREJKO Atanazy (BBWR)
SEHEJDA Bazyli (BBWR)

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
TARNOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO
LWOWSKIE WOJEWÓDZTWO
TARNOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO
WOŁYŃ
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: