Hajnówka z części Białowieży, Łosinki, Masiewa i Orli powstała

Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 27 marca 1929 r.
o utworzeniu gminy wiejskiej Hajnówka w powiecie bielskim, województwie białostockim.
Na mocy art 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wyłącza się:
a) z gminy wiejskiej Białowieża w powiecie bielskim, województwie białostockim miejscowości: Długi Bród, osada Hajnówka, Jakubowo, Krugłe, Łozice, Nikiforowszczyzna, Orzeszkowo, Piaski, Postołowo, Starzyzna, Sawiny – Gród, Skryplewo, Wiluki, Wygon, Wierzchowskie i Zabagonie;
b) z gminy wiejskiej Łosinka w powiecie bielskim, województwie białostockim miejscowości: Bielszczyzna, Czyżyki, Dolna, Dubiny, Kraskowszczyzna, Lipiny, Nowoberezowo, Placówka, Putiska, Wygody i zakłądy chemiczne „Grodzisk”;
c) z gminy wiejskiej Masiewo w powiecie bielskim, województwie białostockim miejscowości: Dubińska Ferma, Golakowa Szyja, Nowosady, Olchowa Kładka, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Przechody i Zwodzieckie;
d) z gminy wiejskiej Orla w powiecie bielskim, województwie białostockim miejscowości: Borek, Chytra, Górna, Judzianka, Progale i Porjewo -
i ze wszystkich wymienionych miejscowości tworzy się gminę wiejską Hajnówka w powiecie bielskim, województwie białostockim.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: