Wilejka na Kołowcze, Woronowo na Werenów zamienione

OBWIESZCZENIE
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1929 r.
w sprawie zmiany nazwy gminy Wilejka w powiecie wilejskim województwie wileńskim.

Niniejszym zmieniam nazwę gminy Wilejka w powiecie wilejskim województwie wileńskim na „KOŁOWICZE”.

Minister Spraw Wewnętrznych:
(---) Sławoj Składkowski.

(takie 3W lub WWW anno domini 1929 = Wilejka -wilejski- wileńskie).

OBWIESZCZENIE
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1929 r.
w sprawie zmiany nazwy gminy Woronowo w powiecie lidzkim województwie nowogródzkim.

Niniejszym zmieniam nazwę gminy Woronowo w powiecie Lidzkim województwie nowogródzkim na „WERENÓW”.

Minister Spraw Wewnętrznych:
(---) Sławoj Składkowski.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
WILEŃSZCZYZNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: