W Pucku ekspozytura Starostwa ustanowiona - Hel, Swarzewo, Łebcz, Swarzewo, Żarnowiec

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 12 marca 1929 r.
w sprawie utworzenia w Pucku, w powiecie morskim, województwie pomorskim – ekspozytury Starostwa morskiego.


Na podstawie art. 70 i w związku z art. 108 pkt. 1 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się w Pucku, w powiecie morskim, województwie pomorskim, ekspozyturę Starostwa morskiego.
§ 2. Obszar ekspozytury obejmuje miasto Puck oraz następujące wójtostwa powiatu morskiego: Żarnowiec, Krokowo, Karwieńskie Błoto, Starzyno, Łebcz, Darzlubie, Celbowo, Rzucewo, Swarzewo, Hel.
§ 3. Szczegółowy zakres działania ekspozytury określi Wojewoda pomorski w drodze rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (16 marca 1929 r.)


Minister Spraw Wewnętrznych:
(---) Sławoj Składkowski.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
POMORSKIE WOJEWÓDZTWO
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: