Ugrupowania niewielkie oraz posłowie outsiderzy

Białoruski Klub Chłopsko - RadykalnyDWORCZANIN Ignacy Okręg 61
GAWRYLIK Józef Okręg 61
STAGANOWICZ Aleksander Okręg 61
WOŁYNIEC Flegant Okręg 62


Związek Chłopski


KREMPA Franciszek Okręg 46
MADEJ Jakób Okręg 46
STAPIŃSKI Jan Okręg 48


Stronnictwo Katolicko – Ludowe


CZUJ Jan Ks. Okręg 45
MADEJ Jan Ks Okręg 43


Outsiderzy


BROT Szmul vel Samuel (Żydowska Rada Narodowa) Okręg 18
KOROL Paweł (Rosyjskie Zjednoczenie Ludowe) Okręg 60
KRONIG Artur (Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy) Okręg 13
SAWICKI Adolf (Obóz Rolników – bezpartyjny) Okręg 5
STADNICKI Adam Hr. (Katolicka Unia Ziem Zach.) potem BBWR Okręg 44
STANKIEWICZ Jan (Białorusin – bezpartyjny) Okręg 62
WÓJTOWICZ Stanisław (Zjednoczenie "Samopomoc") wstąpił do BBWR Okręg 26
ZAHIDNYJ Michał (Ukraińska Partia Pracy) Okręg 55
00-03 Okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu 4 marca 1928


Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUMBrak komentarzy: