Premier w Filharmonii, a Endecja na ulicach

19 listopada około godz. 17 endeckie organizacje studenckie zorganizowały więc w sali Politechniki, na którym protestowano przeciwko podpisanej niedawno polsko – niemieckiej umowie likwidacyjnej.
Na godz. 18 w tej samej sprawie w gmachu Ratusza odbył się więc Związku Obrony Kresów Zachodnich. Po tymże wiecu, na którym aktywnie uczestniczyła endecka młodzież akademicka, uformował się pochód protestacyjny złożony z około tysiąca osób. Tłum wyruszył ulicami Koszykową i Marszałkowską w kierunku gmachu poselstwa niemieckiego przy ul. Pięknej.
U zbiegu Marszałkowskiej i Pięknej na drodze pochodu stanął kordon policyjny, który nie dopuścił demonstrantów pod poselstwo. Wywiązała się bójka, w której demonstranci poturbowali czterech funkcjonariuszy, których odwieziono do szpitala. Jeden z policjantów został dość ciężko ranny w brzuch. Pochód rozproszono, lecz korporanci mniejszymi grupami przenieśli się pod gmach Filharmonii na ul. Jasną, gdzie przemawiał Pan Premier Kazimierz ŚWITALSKI. Wznoszono antypaństwowe okrzyki. Głośne gwizdy słyszane były także na pełnej widowni Filharmonii.
Policja ponownie interweniowała. Młodzież endecka wróciła do Ratusza, na więc Związku Obrony Kresów Zachodnich, gdzie owacyjnie przyjęto ostre przemówienie posła Stanisława STROŃSKIEGO.
Do późnych godzin nocnych policja blokowała okolice poselstwa niemieckiego oraz prewencyjnie dzielnicę żydowską.
 Tekst referatu Premiera Świtalskiego na moim blogu:
11-19 Przemówienie Premiera Świtalskiego w Warszawie na inaugurację rządowego objazdu kraju
O umowie polsko - niemieckiej:
10-31 Polsko-niemieckie porozumienie finansowe


 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
POLICJA
WARSZAWA
UMOWY MIĘDZYNARODOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: