Listy państwowe w wyborach do Sejmu i Senatu w marcu 1928
Wykaz państwowych list wyborczych do Sejmu.
1. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
2. Polska Partia Socjalistyczna
3. Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
4. Ogólny Żydowski Związek Robotniczy „Bund” w Polsce
5. Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy „Poalej Sjon”
6. Ukraiński Związek Narodowy (Ukraińskij Narodnyj Sojuz)
7. Narodowa Partia Robotnicza
8. Ukraińskie Włościańsko – Robotnicze Socjalistyczne Zjednoczenie Sel-Rob
10. Stronnictwo Chłopskie
11. Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa
12. Chłopskie Stronnictwo Radykalne
13. Jedność Robotniczo – Chłopska (Komuniści)
14. Związek Chłopski
15. Polskie Stronnictwo Katolicko – Ludowe
17. Zjednoczenie Narodowe Żydowskie w Małopolsce
18. Blok Mniejszości Narodowych w Polsce
19. Sel-Rob Lewica
20. Ruska
21. Narodowo – Państwowy Blok Pracy
22. Blok Wyborczy Ukraińskich Socjalistycznych Włościańsko – Robotniczych Partii
24. Lista Katolicko – Narodowa
25. Polski Blok Katolicki Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” i Chrześcijańskiej Demokracji
26. Ukraińska Partia Pracy
29. Komitet Wyborczy Inwalidów i Zdemobilizowanych Wojskowych
30. Katolicka Unia Ziem Zachodnich
33. Ogólno – Żydowski Narodowy Blok Wyborczy do Sejmu i Senatu
34. Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy
35. Stronnictwo Pracy Kresów Zachodnich

Proponuję posty o podobnej tematyce:
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
PARLAMENT
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: