Komisja sejmowa ma zbadać zajścia w Żabczu na Wołyniu

WNIOSEK
posłów z Klubu Ukraińskiego w sprawie religijnego prześladowania przez władze rządowe na Wołyniu ukraińskiej ludności prawosławnej, oraz w sprawie aresztowania prawosławnego księdza Sahajdakowskiego i prawosławnych parafian w cerkwi prawosławnej w Żabczu, w powiecie łuckim, w czasie odprawiania nabożeństwa dnia 1 marca 1929 r. (DRUK 538)

Wysoki Sejm uchwalić raczy:

Sejm wyłania Komisję z 7 członków celem wszechstronnego zbadania religijnych prześladowań ukraińskiej ludności prawosławnej na Wołyniu, a specjalnie zabrania cerkwi prawosławnej wyznawcom we wsi Żabczu, w powiecie Łuckim, i aresztowania na tle zajść religijnych prawosławnego księdza Sahajdakowskiego, oraz prawosławnych parafian w Żabczu, dnia 1 marca 1929 r.
pod względem formalnym proszą wnioskodawcy o traktowanie niniejszego wniosku jako wniosku nagłego.

Warszawa, dnia 4 marca 1929 r.
Wnioskodawcy:
Dr Lew BACZYŃSKI (SELROB), Andrzej WALERON (Stronnictwo Chłopskie), Dymytro WEŁYKANOWICZ (Klub Ukraiński), Kyryło WALNYCKIJ (SELROB), Maksym CZUCZMAJ (Sel-Rob), Kłym STEFANIW (Ukraińska SRPR), Stefan WOŁYNIEC (Sel-Rob), Paweł WASYŃCZUK (Klub Ukraiński), Iwan ZAWAŁYKUT (Klub Ukraiński), Ks Mychajło HANUSZEWSKIJ (Klub Ukraiński), Antoni MAKSYMOWICZ (Klub Ukraiński), Dr Maurycy LESER (Koło Żydowskie) , Jakób KARAU (Niemiecki Klub Parlamentarny), Dr Włodzimierz ZAHAJKIEWICZ (Klub Ukraiński), Konstanty SYPUŁA (Jedność Robotniczo - Chłopska), Dr Stefan BILAK (Klub Ukraiński), Mikołaj CHAM (Sel-Rob), Józef GAWRYLIK (Klub Białoruski), Jan GRECKI (Klub Białoruski), Jan FEDORUK (Sel-Rob), Paweł KARUZO (Klub Białoruski), Julian WILL (Klub Niemiecki), Ks Dr Włodzimierz PELLICH (Klub Ukraiński), Flegant WOŁYNIEC (Klub Białoruski), Włodzimierz CELEWICZ (Klub Ukraiński), Milena RUDNICKA (Klub Ukraiński), Dr Iwan BŁAŻKIEWICZ (Klub Ukraiński), Stefan KUZYK (Klub Ukraiński), Stanisław ŁUCKI (Klub Ukraiński), Antoni KUŃKO (Klub Ukraiński), Dr Stefan BARAN (Klub Ukraiński), Albin STEPOWICZ, (Klub Białoruski), Antoni TATULIŃSKI (Klub Niemiecki), Walter BIRSCHEL (Klub Niemiecki), Kurt GRAEBE (Klub Niemiecki), Piotr KOCZARA (Wyzwolenie), Jan WOŻNICKI (Wyzwolenie), Jan SMOŁA (Wyzwolenie), Jan NOSEK (Wyzwolenie), Stanisław KOSTRUBAŁA (Wyzwolenie), Wacław PIETRZELA (Wyzwolenie), Stanisław KALINOWSKI (Wyzwolenie), Antoni DADAN (Wyzwolenie), Adam BARDZIŃSKI (Wyzwolenie), Franciszek ROGOWSKI (Wyzwolenie), Błażej STOLARSKI (Wyzwolenie), Marcin WASILEWSKI (Wyzwolenie), Andrzej KOTER (Wyzwolenie), Stanisław SZCZEPAŃSKI (Wyzwolenie), Wincenty KACPRZAK (Wyzwolenie), Dr Leon REICH (Koło Żydowskie).

Czytaj o zajściach także:
 
03-15 Dwie wersje przebiegu zajść w Żabczu na Wołyniu

Proponuję posty o podobnej tematyce:
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
WOŁYŃ
POLICJA
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
KOŚCIÓŁ KATOLICKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: