Inwestycje Ministra MIEDZIŃSKIEGO pod specjalnym nadzorem

WNIOSEK
posłów Klubu Narodowego w sprawie wyboru Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej dla zbadania działalności Centralnego Biura Budownictwa Pocztowego. (druk 495)

Podpisani wnoszą:
Na mocy art. 34 Ustawy Konstytucyjnej Sejm wybiera Nadzwyczajna Komisję w składzie 9 członków dla zbadania działalności Centralnego Biura Budownictwa Pocztowego.
W myśl ostatniego zdania cytowanego artykułu Konstytucji Sejm uchwala dla wyżej wymienionej Komisji następujący zakres działania i uprawnień:
1) Komisja zbada cały materiał dotyczący działalności Centralnego Biura Budownictwa Pocztowego, a znajdujący się w posiadaniu Najwyższej Izby Kontroli.
2) Komisja przesłucha w zakresie spraw budownictwa pocztowego dotyczących: Prezesa i tych urzędników NIK, którzy z jej ramienia wykonywali kontrolę oraz Ministra MIEDZIŃSKIEGO i dyrektora C.B.B.P inżyniera Edwarda RUSZCZEWSKIEGO.
3) Komisja zasięgnie opinii rzeczoznawców, przez samą siebie powołanych, na okoliczności przez siebie samą ustalone.
4) Komisja złoży sprawozdanie Sejmowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia powzięcia przez Sejm niniejszej uchwały.

Warszawa, dnia 19 lutego 1929 r.
Wnioskodawcy:

Brak komentarzy: