Ani ustawy, ani pomnika Prezydenta Narutowicza

WNIOSEK SEJMU
w sprawie projektu ustawy o uczczeniu pamięci Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza.

Warszawa, dnia 4 marca 1929 r.

Wnioskodawcy:
Walery SŁAWEK, Dr Karol POLAKIEWICZ, Marian KOŚCIAŁKOWSKI, Adam KRZYŻANOWSKI, Gustaw ZIELIŃSKI, Józef STYPIŃSKI, Konstanty KRZYWICKI, Henryk MIANOWSKI, Stefan RUTKOWSKI, Stanisław DOBRZAŃSKI, Bolesław POCHMARSKI, Maria JAWORSKA, Piotr KOSIBA, Michał ŁAZARSKI, Edward IDZIKOWSKI, Jan SIWIEC, Felicjan LECHNICKI, Mieczysław RACZKIEWICZ, Karol WOJEWODA, Stanisław KIELAK (wszyscy BBWR),
Medard DOWNAROWICZ (PPS d. Frakcja Rewolucyjna), Jan WOŻNICKI (Wyzwolenie), Julian SMULIKOWSKI (PPS d. FR), Antoni LANGER (Wyzwolenie), Herman LIEBERMAN (PPS), Jan KWAPIŃSKI (PPS), Jakób PAWŁOWSKI (Stronnictwo Chłopskie), Jan ZALEWSKI (Stronnictwo Chłopskie), Jan LEDWOCH (Stronnictwo Chłopskie), Kazimierz BAGIŃSKI (Wyzwolenie), Stanisław KOSTRUBAŁA (Wyzwolenie), Błażej DZIKOWSKI (Wyzwolenie), Aleksandra KARNICKA (Wyzwolenie), Józef ŁOJKO (BBWR), Piotr OLEWIŃSKI (BBWR), Mieczysław NIEDZIAŁKOWSKI (PPS), Zofia PRAUSSOWA (PPS d. FR), Jan DĄBSKI (Stronnictwo Chłopskie), Paweł CHADAJ (Wyzwolenie), Zygmunt PIOTROWSKI (PPS), Feliks GWIŻDŻ (BBWR), Antoni PAJĄK (PPS), Jan NOSAL (PPS), Andrzej PLUTA (Stronnictwo Chłopskie), Andrzej KOTER (Wyzwolenie), Jan DZIDUCH (Stronnictwo Chłopskie), Aleksander BOGUSŁAWSKI (Wyzwolenie), Ignacy MULAREK (Wyzwolenie), Andrzej CZAPSKI (Stronnictwo Chłopskie), Wincenty KACPRZAK (Wyzwolenie), Franciszek ROGOWSKI (Wyzwolenie), Jan SZCZERBA (BBWR), Władysław WOJTOWICZ (BBWR), Dr Józef PUTEK (Wyzwolenie), Ludwik DOMAGAŁA (Stronnictwo Chłopskie), Ludwik WASZKIEWICZ (NPR Lewica), Stanisław SZCZEPAŃSKI (Wyzwolenie), Antoni CISZAK (NPR Lewica), Leon SURZYŃSKI (NPR Lewica), Rajmund JAWOROWSKI (PPS d. FR), Zygmunt GARDECKI (PPS d. FR), Czesław CHMIELEWSKI (NPR Lewica).

USTAWA
o uczczeniu pamięci Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza.

Art. 1. Celem uczczenia pamięci Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza postanawia się wzniesienie pomnika Jego przed gmachem Sejmu i Senatu.
Art. 2. Upoważnia się Ministra Skarbu do otwarcia kredytu w wysokości 500.000 zł z zapasów kasowych na cel, określony w art. 1.
Art. 3. Wykonanie ustawy powierza się Prezesowi Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministrem Skarbu.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Ustawy nie uchwalono, pomnika nie wzniesiono.
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
WARSZAWA
POMNIKI
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: