Ignacy Boerner - czasowo szefem Polminu

piątek,  1 marca 1929

Pułkownik inż. Ignacy BOERNER


     W dniu 1 marca 1929 r. odbyło się w Ministerstwie Przemysłu i Handlu posiedzenie Rady Administracyjnej „POLMINU”. Ponieważ dotychczasowy dyrektor naczelny „Polminu” płk Sztabu Generalnego, inż. Ignacy BOERNER, funkcję tę pełnił czasowo i z dniem 1 marca 1929 r. stanowisko to opuścił, dyrektorem naczelnym „Polminu” został mianowany inż. Romuald Wowkonowicz, dotychczasowy dyrektor gazowni miejskiej w Tarnowie. W związku z tym nastąpiła również zmiana na stanowisku prezesa rady administracyjnej „Polminu”. Na stanowisko to, które dotychczas czasowo zajmował dyrektor departamentu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu pan Jan Kożuchowski, został powołany płk Sztabu Generalnego, inż. Ignacy BOERNER.

      Płk Sztabu Generalnego, inż. Ignacy BOERNER długo na „nowym” stanowisku nie zasiadał. W dniu 14 kwietnia mianowany został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego MOŚCICKIEGO na stanowisko Ministra Poczt i Telegrafów w nowym rządzie pod prezesurą Kazimierza Świtalskiego.

POLMIN – Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych. W 1929 roku zmian kadrowych w Polminie było sporo.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
SEKTOR PAŃSTWOWY
AWANSE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: