Na odcinku Kas Chorych (NFZ) nic nowego pod słońcem

Czwartek, 7 marca


W związku z wypowiedzeniem przez Związek Lekarzy Zachodniej Polski umów Kasom Chorych na terenie województw poznańskiego i pomorskiego, oraz w związku z istniejącym w tych Kasach od dnia 1 stycznia 1929 r. stanem bezkontraktowym, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej komunikuje:
Wskutek podjętej przed kilkoma tygodniami na zarządzenie Pana Ministra Pracy i Opieki Społecznej Stanisława JURKIEWICZA akcji pośredniczącej upoważnionego przez Pana Ministra delegata pana Kazimierza OSIOWSKIEGO, dyrektora Ogólnopaństwowego Związku Kas Chorych, udało się osiągnąć 4 marca 1929 r. całkowite porozumienie obu stron we wszystkich zasadniczych sprawach, stanowiących dotychczas przedmiot zatargu. Jakkolwiek podpisanie umowy nastąpi dopiero w przyszłym tygodniu po zjeździe przedstawicieli Kas Chorych województw poznańskiego i pomorskiego, wobec osiągniętego porozumienia wszyscy lekarze należący do Związku Lekarzy Zachodniej Polski przystąpili już w poniedziałek do pracy w Kasach Chorych na warunkach nowej umowy. Od dnia wczorajszego więc na całym terenie obu województw udzielanie pomocy lekarskiej w Kasach Chorych odbywa się w normalnym trybie. Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZDROWIE
KASY CHORYCH VS MINISTER PRYSTOR
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: