Złośliwy Sędzia Podczaski z Radomia walczy z ... (no właśnie)

Środa, 27 lutego


Dnia 27 lutego 1929 r. Sąd Okręgowy w Radomiu na posiedzeniu gospodarczym Wydziału Karnego w składzie:
Przewodniczący: Wice-Prezes J. Podczaski,
Sędziowie: A. Skowroński i T. Walewski,
Prokurator; w z. A. Nymander.
rozpoznawał sprawę zajęcia Nr 44 dziennika „Słowo” z datą 22 lutego i po wysłuchaniu prokuratora, zdecydował:
Zważywszy, że krytyka zarządzenia b. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie SUPIŃSKIEGO, co do nieprzyjęcia na aplikację sądową wybitnego działacza Obozu Wielkiej Polski Kempfiego, aczkolwiek nic karygodnego nie zawiera, to jednak jest niesłuszną, albowiem praca w sądownictwie nie da się, zdaniem Sądu, pogodzić z przynależnością do partii politycznej, że to samo można powiedzieć o Radzie, jaką nieujawniony dygnitarz powiatowy i były czynny polityk BBWR dał młodemu działaczowi O.W.P. , aby przed otrzymaniem aplikacji w Sadzie Okręgowym wystąpił z organizacji, to jednak uogólnienie tych faktów i imputowanie czynnikom oficjalnym stale nieprzychylnego odnoszenia się do spraw młodzieży narodowej i prześladowania jej po wsiach i miastach, czemu Radomski Starosta Powiatowy stanowczo zaprzecza, stanowi znamiona przestępstwa z art. 1 cz. 3 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiadomości i zniewagach, albowiem wiadomość ta może wywołać niepokój publiczny wśród społeczeństwa, postanawia zatwierdzić dokonane przez Radomskiego Starostę Powiatowego zajęcie Nr 44 czasopisma „Słowo”.


Majstersztyk – kto będzie zajmował i zakazywał rozpowszechnianie zgodnego z prawdą i wyrokiem sądowym dokładnego streszczenia inkryminowanego artykułu czasopisma „Słowo”, który to artykuł zawierał nieprawdę. Super. I to nazwanie Leona SUPIŃSKIEGO, świeżo mianowanego I Prezesa Sądu Najwyższego, byłym Prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie ! Szczyt ! Coś mi się widzi, że Sędzia J. Podczaski niedługo potem poszybował daleko na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej.


Obóz Wielkiej Polski – organizacja polityczna Endecji, powołana w grudniu 1926 r., oczywiście w Poznaniu, stawiająca sobie za cel zjednoczenie prawicy antysanacyjnej. Obóz rządowy ostro zwalczał organizację, stosując wielorakie represje z aresztowaniami włącznie. OWP został rozwiązany z powodu „prowadzenia działalności naruszającej prawo oraz podsycania nienawiści społecznej” w marcu 1933 roku.

Proponuję posty o podobnej tematyce:


CENZURA
SĄDOWNICTWO
 
Radom, miasto powiatowe w woj. kieleckim


Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW


Brak komentarzy: