Pechowy mandat poselski w Okręgu 21

O G Ł O S Z E N I E
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 lutego 1929 r. L. dz. 2268/29

Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie na podstawie art. 96 i 115 ordynacji wyborczej do Sejmu ogłasza, że w miejsce p. Józefa SKRZYPY, posła na Sejm z listy okręgowej Nr 13 „Jedność Robotniczo – Chłopska” z okręgu Nr 21 (Będzin), którego mandat poselski wygasł, wstępuje pan Kazimierz KIERUZALSKI, lat 29, ślusarz, Dąbrowa Górnicza, ul. Stefana Okrzei 49.

Generalny Komisarz Wyborczy w.z. (---) Dutkiewicz
Członkowie:
(---) Pużak,
(---) Hartglas,
(---) Wrona,
(---) Urbanowicz.

Lista Nr 13 okazała się nadzwyczaj nieszczęśliwa, pomimo iż podobno „21” (Nr okręgu) przynosi szczęście. Poseł Józef Skrzypa posłem był jedynie 38 dni. Powód wygaśnięcia mandatu poselskiego - zgon.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: