Jerzy Pilecki nowy Wicewojewoda lwowski


     W dniu 27 lutego 1929 r. Minister Spraw Wewnętrznych Felicjan Sławoj-Składkowski przeniósł Naczelnika Wydziału w V stopniu służbowym pełniącego obowiązki zastępcy Komisarza Rządu w Warszawie

Jerzego PILECKIEGO

do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie z poruczeniem funkcji Wicewojewody lwowskiego. Proponuję posty o podobnej tematyce:
LWOWSKIE WOJEWÓDZTWO
AWANSE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: