Tuczapy i Zbadyń - Kutenberg przechodzą do powiatu Gródek Jegielloński

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r.
o zmianie granic powiatów: Jaworów i Gródek Jagielloński w województwie lwowskim.Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austriacko – węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austriacko – węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 400) zarządza się co następuje:

§ 1. Z powiatu jaworowskiego w województwie lwowskim wyłącza się gminy wiejskie Tuczapy oraz Zbadyń – Kutenberg i włącza się je do powiatu Gródek Jagielloński w temże województwie.

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.Prezes Rady Ministrów: (---) Kazimierz Świtalski.
Minister Spraw Wewnętrznych: (---) Felicjan Sławoj Składkowski.
Kierownik Ministerstwa Skarbu: (---) Ignacy Matuszewski.
Minister Sprawiedliwości: (---) Stanisław Car.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
LWOWSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: