Tomaszów Lubelski rośnie kosztem Majdanu Górnego

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 16 marca 1929 r.
o zmianie granic miasta Tomaszowa w powiecie tomaszowskim, województwie lubelskim.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 92) zarządza się co następuje:

§ 1. Wyłącza się:
z gminy wiejskiej Pasieki w powiecie tomaszowskim, województwie lubelskim: wieś Pasieczno wraz z młynem Pasieczno i osadą młyńską Małki o obszarze 102 ha 2208 m², miejscowość Brygadę Rogoźno o obszarze 16 ha 9716 m², miejscowość Leśniczówkę Rogoźno o obszarze 22 ha 7148 m²;

z gminy wiejskiej Majdan Górny w tymże powiecie i województwie: wieś Sznury o obszarze 148 ha 8000 m², -
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel.
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: