Uhrynicze na Pniewno - zmiana nazwy w powiecie Kamień Koszyrski

W ramach nowej polityki w stosunku do mniejszości narodowych …............ zmienia się Uhrynicze na Pniewno ….......O B W I E S Z C Z E N I E
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1929 r.
w sprawie zmiany nazwy gminy Uhrynicze w powiecie Kamień-Koszyrskim, województwie poleskim.

Niniejszym zmieniam nazwę gminy Uhrynicze w powiecie Kamień-Koszyrskim, województwie poleskim, na „PNIEWNO”.

Minister Spraw Wewnętrznych:
(---) Sławoj Składkowski.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: