Biała Rawska rośnie kosztem Marianowa

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 16 marca 1929 r.
o zmianie granic miasta Białej w powiecie rawskim, województwie warszawskim.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 92) zarządza się co następuje:

§ 1. Z gminy wiejskiej Marianów w powiecie rawskim, województwie warszawskim – wyłącza się folwarki: Biała, Lipie, Emilówka , oraz wieś Goślinki – Duże i włącza się je do miasta Białej w tymże powiecie i województwie.
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel.
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: