Sfery gospodarcze u Premiera BARTLA w sprawie podatków

Niedziela, 13 stycznia13 stycznia w sali głównej Prezydium Rady Ministrów odbyło się zebranie dyskusyjne reprezentantów sfer gospodarczych z całego kraju, którzy przybyli na zaproszenie Pana Prezesa Rady Ministrów prof. Kazimierza BARTLA w liczbie około 100 osób. Na zebraniu obecni byli także przedstawiciele klubu sejmowego BBWR z posłem płk Walerym SŁAWKIEM.
Po zagajeniu przez Pana Premiera – Minister Skarbu Gabriel CZECHOWICZ przedstawił szczegółowo zagadnienia reformy systemu podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatków bezpośrednich.
Następnie wygłosili referaty: mecenas CHOROMAŃSKI o kwestii reformy podatku majątkowego, prezes Związku Ziemian senator Jan STECKI o podatku gruntowym i prezes Izby Przemysłowo – Handlowej Czesław KLARNER o podatku obrotowym. Ponadto w dyskusji przemawiali panowie: BRUN, prezes Seweryn SAMULSKI, były senator, prezes Centralnego Związku Kupców Adolf TRUSKIER, poseł Wacław WIŚLICKI, prezes MARKIEWICZ, prezes tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu Feliks WIŚLICKI, prezes Związku Przemysłu włókienniczego Marceli BARCIŃSKI, poseł Józef SANOJCA i prezes „Lewiatana” Andrzej WIERZBICKI.
O problemach stawianych przez dyskutantów mówił obszernie Pan Minister CZECHOWICZ. Zebranie zakończył Pan Premier, reasumując poglądy Rządu na omawiane sprawy i dziękując za udział w konferencji.

Brak komentarzy: