Powiaty: wielicki i myślenicki zmieniają swe terytoria

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 8 listopada 1929 r.
o zmianie granic powiatów: myślenickiego i wielickiego oraz o zmianie granic obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych: w Krakowie, Myślenicach i Wieliczce w województwie krakowskim.

Na podstawie art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austro – węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austro – węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 400) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 376) zarządza się, co następuje:

§ 1. Gminy należące do okręgu sądu grodzkiego w Dobczycach z wyjątkiem gmin: Bilczyce, Gdów i Liplas, oraz gminy:Czechówka, Siepraw, Stojowice i Zakliczyn – wyłącza się z powiatu wielickiego i obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Wieliczce i włącza się je do powiatu i obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Myślenicach.

§ 2. Gminy, należące do okręgu sądu grodzkiego w Skawinie, wyłącza się z obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Wieliczce i włącza się je do obszaru samorządowej reprezentacji powiatowej w Krakowie.

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości.

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów;
(---) Świtalski.
Minister Spraw Wewnętrznych:
(---) Sławoj Składkowski.
Kierownik Ministerstwa Skarbu:
Minister Sprawiedliwości:


Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: