Gminy Honczary, Mackiszki i Siedliszcze out, Woronowo o.k.

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 20 marca 1929 r.
o zniesieniu gmin wiejskich Honczary, Mackiszki i Siedliszcze, utworzeniu gminy wiejskiej Woronowo oraz zmianie granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu lidzkiego, województwie nowogródzkim.

Na mocy art 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) zarządzam, co następuje:
§ 1. Gminy wiejskie Honczary, Mackiszki i Siedliszcze znosi się.
§ 2. Tworzy się gminę wiejską Woronowo z siedzibą zarządu gminnego w miasteczku Woronowie.
§ 3. Należące dotąd do gminy wiejskiej Honczary miejscowości włącza się odpowiednio do gmin Bielica, Lida, Dokudowo oraz Tarnowo.
§ 4. Należące dotąd do gminy wiejskiej Mackiszki miejscowości włącza się odpowiednio do gmin nowo utworzonej Woronowo, Bieniakonie, Ejszyszki, Raduń oraz Żyrmuny.
§ 5. Należące dotąd do gminy wiejskiej Siedliszcze miejscowości włącza się odpowiednio do gmin: nowo utworzonej Woronowo oraz gmin: Sobotniki, Żyrmuny oraz Lipniszki (w tym miasteczka Gieranony i Trokiele)

(….....)

§ 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
NOWOGRÓDZKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: