Były powiat spisko - orawski włączony do reprezentacji powiatowej Nowego Targu

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 8 listopada 1929 r.
o włączeniu obszaru b. powiatu spisko – orawskiego do obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Nowym Targu.

Na podstawie art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austro – węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austro – węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 400) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 376) zarządza się, co następuje:

§ 1. Obszar b. powiatu spisko – orawskiego włącza się do obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Nowym Targu.

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1930 r.

Prezes Rady Ministrów;
(---) Świtalski.
Minister Spraw Wewnętrznych:
(---) Sławoj Składkowski.
Kierownik Ministerstwa Skarbu:
Minister Sprawiedliwości:

Powiat spisko - orawski został zniesiony już w lipcu 1925 roku (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 441).

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
Nowy Targ, miasto powiatowe w woj. krakowskim
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: