Zamach bombowy na otwarcie Targów Wschodnich

Sobota, 7 wrześniaMinister Kwiatkowski dobrym gospodarzem i organizatorem był. Ale w przemówieniach swoich ględził strasznie. We Lwowie miał niełatwe zadanie – wschodnia impreza targowa zeszła na drugi plan. Państwowe dotacje poszły na zachód – do Poznania, gdzie trwała szeroko reklamowana, także przez czynniki państwowe, Powszechna Wystawa Krajowa.
Do Lwowa, na "uroczyste" otwarcie IX edycji Targów Wschodnich wysłano Pana Ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego w roli „zastępcy”. Sądzić należy, iż jednym z powodów braku na uroczystości otwarcia stałego „przecinacza wstęg” - Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego były obawy o jego bezpieczeństwo. Targom Wschodnim tradycyjnie towarzyszyły zbrojne wystąpienia separatystów ukraińskich.
Obawy te nie były płonne. W dniu otwarcia Targów Wschodnich – 7 września – zamach bombowy zorganizowany przez organizację Ukraińską Organizację Wojskową UWO zniszczył budynek dyrekcji Targów. Zamachy te stały się już tradycją.

Tekst przemówienia Ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego - TEKST
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
LWOWSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUMBrak komentarzy: