Rozkwita polsko - rumuńska współpraca wielostronna

Sobota, 7 grudnia
Most na Czeremoszu


7 grudnia 1929 r. podpisana została polsko – rumuńska konwencja o ułatwieniach w małym ruchu granicznym. Umowa weszła w życie z dniem 4 lipca 1930 r. i obejmowała przekraczanie granicy według uproszczonych procedur na przejściach (po stronie polskiej) w Zaleszczykach, Kozaczówce, Jasieniowie Polnym, Śniatyniu – Załuczu oraz w Kutach.
Konwencja ta była jednym z wielu umów podpisanych przez Polskę i Rumunię w 1929 roku, zacieśniających współpracę między tymi krajami. Mam tutaj na myśli:

Brak komentarzy: