Zasiłki dla bezrobotnych robotników - 17 zamiast 13 tygodni - grudzień

ZARZĄDZENIE Ministra Pracy i Opieki Społecznej
z dnia 7 grudnia 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 roku (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 15, poz. 97) o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.Na mocy art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 1924 roku o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 650) w brzmieniu ustawy z dnia 28 stycznia 1925 roku (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 97) na wniosek zarządu głównego funduszu bezrobocia zarządza się, co następuje:§ 1. Dla tych bezrobotnych robotników, którzy do dnia 31 stycznia 1930 roku włącznie wyczerpali lub wyczerpią zasiłki z Funduszu Bezrobocia w ciągu całego okresu ustalonego w ust. 1 art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 1924 roku o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia, przedłuża się wymieniony okres do 17 tygodni na terenach niżej wymienionych:  1. w stołecznym mieście Warszawie;
  2. w województwie warszawskim – w m. Żyrardowie, w m. Włocławku, w m. Płocku, w pow. błońskim, w pow. grójeckim, w pow. sochaczewskim, w pow. rawskim, w pow. radzymińskim, w pow. skierniewickim, w pow. gostynińskim, w pow. łowickim, w pow. kutnowskim, w pow. mińsko – mazowieckim, w pow. pułtuskim, w pow. warszawskim, w pow. ciechanowskim, w pow. włocławskim, w pow. płockim, w pow. mławskim, w pow. nieszawskim i w pow. sierpeckim;
  3. w województwie łódzkim – w m. Łodzi, w m. Konstantynowie, w m. Ozorkowie, w m. Pabianicach, w m. Rudzie Pabianickiej, w m. Zduńskiej Woli, w m. Zgierzu, w m. Piotrkowie, w m. Aleksandrowie, w m. Kaliszu, w m. Tomaszowie Mazowieckim, w pow. piotrkowskim, w pow. radomskowskim, w pow. kolskim, w pow. konińskim w gminach pow. łódzkiego: Brus, Chojny, Nowosolna, Radogoszcz i Wiskitno;
  4. w województwie kieleckim – w m. Kielce, w gminach pow. Kieleckiego: Niewachlów, Dąbrowa, Dyminy, Korzecko, Mniów, Samsonów i Suchedniów, w pow. jędrzejowskim, w pow. miechowskim, w pow. włoszczowskim, w m. Częstochowie, w pow. częstochowskim, w m. Sosnowcu, w m. Będzinie, w m. Dąbrowie Górniczej, w pow. będzińskim, w pow. olkuskim, w pow. zawierciańskim, w m. Radomiu, w m. Ostrowcu, w pow. radomskim, w pow. koneckim, w pow. opatowskim, w pow. opoczyńskim, w pow. Iłżeckim i w pow. kozienickim;
  5. w województwie białostockim – w m. Białymstoku, w m. Łomży, w m. Grodnie, w gm. Michałowo pow. białostockiego, w gm. Jeziory pow. grodzieńskiego i w gm. Roś pow. wołkowyskiego;
  6. w woj. wileńskim – w m. Wilnie i w pow. wileńsko – trockim;
  7. w województwie nowogródzkim – w pow. słonimskim;
  8. w województwie pomorskim: w m. Toruniu, w m. Grudziądzu, w m. Gdyni, w pow. toruńskim, w pow. starogardzkim, w pow. tucholskim, w pow. brodnickim, w pow. tczewskim, w pow. chojnickim, w pow. wąbrzeskim, w pow. chełmińskim, w pow. kartuskim, w pow. świeckim, w pow. lubawskim, w pow. sępoleńskim, w pow. kościerzyńskim, w pow. gniewskim, w pow. grudziądzkim, w pow. działdowskim i w pow. morskim;
  9. w województwie województwie śląskim – w m. Bielsku, w pow. bielskim, w pow. cieszyńskim, w pow. katowickim, w m. Katowice, w m. Królewskiej Hucie, w pow. świętochłowickim, w pow. pszczyńskim, w pow. tarnogórskim, w pow. lublinieckim i w pow. rybnickim;
  10. w województwie krakowskim – w pow. chrzanowskim, w pow. oświęcimskim, w pow. wadowickim, w pow. bialskim i w pow. żywieckim
§ 2. Zarządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Opieki Społecznej
(---) A. Prystor
Kierownik Ministerstwa Skarbu:
(---) Ignacy Matuszewski

Proponuję posty o podobnej tematyce:
BEZROBOCIE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: