Polsko - niemiecka prowizoryczna umowa drzewna

  Sobota, 19 stycznia
 

19 stycznia podpisana została między Panem Ministrem Spraw Zagranicznych Augustem ZALESKIM a posłem niemieckim p. Ulrichem RAUSCHEREM umowa regulująca prowizorycznie obrót drzewny polsko – niemiecki. Nowa umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 1929 r. z możliwością przedłużenia na dalszy rok. Postanowienia umowy pokrywają się zasadniczo z treścią wygasłego w dniu 4 grudnia 1928 r. poprzedniego prowizorium drzewnego polsko – niemieckiego. Dotyczy to zarówno wysokości kontyngentu drzewa tartego dla Polski, wynoszącego na jeden rok 1.250.000 metrów sześciennych przy związaniu stawek, tak niemieckich na przywóz drzewa tartego, jak też polskiej stawki wywozowej dla drzewa okrągłego. Równocześnie Rząd polski zgodził się na udzielenie pewnych możliwości importowych dla artykułów wytwórczości niemieckiej w postaci kontyngentów przywozowych.
Ponadto oba rządy, w drodze wzajemnej wymiany not, stwierdziły jednomyślność co do chęci ułożenia swych wzajemnych stosunków gospodarczych przez zawarcie traktatu handlowego oraz zapewniły sobie wzajemnie, że w celu stworzenia odpowiedniego odprężenia, nie będą obostrzały istniejących warunków w dziedzinie obrotu towarowego.

USTAWA z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu polsko-niemieckiego, dotyczącego zniesienia przez Polskę i Niemcy wzajemnych zarządzeń bojowych w dziedzinie obrotu handlowego, podpisanego wraz z dołączonem do niego porozumieniem o przewozie zwierząt, części zwierząt i przetworów zwierzęcych w Warszawie dnia 7 marca 1934 r.(Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 23, poz. 148)

USTAWA z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not z dnia 15 i 30 grudnia 1933 r. oraz z dnia 15 i 31 stycznia, 14, 15 i 28 lutego i 2 marca 1934 r., dotyczących przedłużenia porozumienia celnego między Polską a Niemcami z dnia 14 października 1934 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 23, poz. 149)

Proponuję posty o podobnej tematyce:
UMOWY MIĘDZYNARODOWE
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
HANDEL ZAGRANICZNY
DYPLOMACJA
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: