Dzień Trzech Krzyży

20 stycznia 1929

Z A R Z Ą D Z E N I E
Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 458) nadaję
po raz pierwszy
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

Panu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Spraw Wojskowych.

Warszawa, dnia 31 grudnia 1926 r.
Prezydent Rzeczypospolitej (---) I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów w/z (---) K. Bartel


Z A R Z Ą D Z E N I E
Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 458) nadaję
po raz drugi
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

Panu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Spraw Wojskowych.

Warszawa, dnia 3 stycznia 1928 r.
Prezydent Rzeczypospolitej (---) I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów w/z (---) K. BartelZ A R Z Ą D Z E N I E
Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 458) nadaję
po raz trzeci
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

Panu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, Ministrowi Spraw Wojskowych.

Warszawa, dnia 20 stycznia 1929 r.
Prezydent Rzeczypospolitej (---) I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów w/z (---) K. Bartel


      Wszystkie trzy bardzo podobne do siebie Zarządzenia opublikowano 16 marca 1929 r. w Monitorze Polskim pod pozycjami 126, 127 oraz 128. Dziwnym trafem 19 marca przypadały imieniny Pana Marszałka Rzeczypospolitej.

      Art. 4 ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. o ustanowieniu „Krzyża Zasługi” (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 458) stwierdza, że odznaczenie „Krzyżem Zasługi” może być udzielone tej samej osobie w każdym stopniu (Złoty, Srebrny lub Brązowy) czterokrotnie w nie mniejszych, jak roczne odstępach czasu.

Warto, moim zdaniem, zacytować także ustępy 1 i 2 artykułu 7 przedmiotowej ustawy:

Odznaczony „Krzyżem Zasługi” winien zwrócić do Skarbu rzeczywiste koszty wykonania odznak. Przepis ten nie dotyczy cudzoziemców.
Rada Ministrów może na wniosek Prezesa Rady Ministrów zwolnić od obowiązku zwrotu kosztów w całości lub w części także i obywateli polskich.Proponuję posty o podobnej tematyce:
ODZNACZENIA
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: